Beth hoffech chi ofyn i Feddyg neu Seicolegydd

Er enghraifft: Rwy'n teimlo'n drist neu Mae gen i gur pen.

Dewch o hyd i feddyg yn agos atoch chi.

Er enghraifft:: Cardioleg

300,000 +

Bywydau yr Effeithir arnynt

200,000 +

Triniaethau a Ddarperir

20 +

Gwledydd â Phresenoldeb

3,000 +

Sgoriau Cadarnhaol