Beth hoffech chi ofyn i feddyg neu weithiwr proffesiynol iechyd meddwl?

Er enghraifft: Rwy'n teimlo'n drist neu Mae gen i gur pen.

Dewch o hyd i feddyg yn agos atoch chi.

Er enghraifft:: Cardioleg