آیا دوست دارید از یک دکتر یا یک متخصص بهداشت روان سوال کنید؟

مثلا: من ناراحتم یا من سردرد دارم.

یک دکتر نزدیک خود پیدا کنید

مثلا:: قلب و عروق