دوست دارید از یک دکتر یا روانشناس بپرسید

مثلا: من ناراحتم یا من سردرد دارم.

یک دکتر نزدیک خود پیدا کنید

مثلا:: قلب و عروق

300,000 +

زندگی های تأثیر پذیر

200,000 +

درمان های ارائه شده

20 +

کشورهایی با حضور

3,000 +

رتبه بندی مثبت