Ki sa ou ta renmen mande yon Doktè oswa Sikològ

Pa egzanp: Mwen santi mwen tris oswa Mwen gen yon tèt fè mal.

Jwenn yon doktè tou pre ou.

Pa egzanp:: Kadyoloji

300,000 +

Lavi ki afekte yo

200,000 +

Tretman yo bay

20 +

Peyi ki gen prezans

3,000 +

Evalyasyon pozitif