ທ່ານຢາກຖາມທ່ານ ໝໍ ຫລືນັກວິຊາການດ້ານສຸຂະພາບຈິດບໍ?

ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ: ຂ້ອຍ​ຮູ້​ສຶກ​ເສຍ​ໃຈ ຫຼື ຂ້ອຍ​ເຈັບ​ຫົວ.

ຊອກຫາທ່ານ ໝໍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.

ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ:: Cardiology