Што би сакале да прашате лекар или професионалец за ментално здравје?

На пример: Се чувствувам тажно или имам главоболка.

Најдете лекар во ваша близина.

На пример:: Кардиологија