Та эмч, сэтгэл зүйчээс юу асуумаар байна?

Жишээлбэл: би харамсдаг эсвэл толгой өвдөөд байна.

Ойролцоох эмчийг хайж олох.

Жишээлбэл:: Зүрх судасны эмгэг

300,000 +

Нөлөөлөлд өртсөн амьдрал

200,000 +

Үзүүлсэн эмчилгээ

20 +

Оршин байгаа орнууд

3,000 +

Эерэг үнэлгээ