Maxaad jeceshahay inaad weydiiso Dhaqtar ama cilmi nafsi

Tusaale ahaan: Waxaan dareemayaa murugo ama Madax xanuun baa i haya.

Raadi dhakhtar kuu dhow.

Tusaale ahaan:: Wadnaha

300,000 +

Nolosha Saameynta Leh

200,000 +

Daaweynta La Bixiyay

20 +

Wadamada Joogitaanka leh

3,000 +

Qiimeyn Togan