Maxaad Jeceshahay Inaad Weydiiso Dhakhtar ama Xirfad-yaqaan Caafimaadka Maskaxda?

Tusaale ahaan: Waxaan dareemayaa murugo ama Madax xanuun baa i haya.

Raadi dhakhtar kuu dhow.

Tusaale ahaan:: Wadnaha