Ano ang Gusto Mong Magtanong sa isang Doktor o Mental Health Professional?

Halimbawa: Nalulungkot ako o masakit ang ulo ko.

Maghanap ng doktor na malapit sa iyo.

Halimbawa:: Cardiology