Yintoni Ongathanda Ukuyibuza Ugqirha okanye Ingcali Yezempilo Yengqondo?

Umzekelo: Ndiziva ndibuhlungu okanye Ndinentloko.

Khangela ugqirha kufutshane nawe.

Umzekelo:: Yentliziyo