Mi Havas KapdoloronTsy misy valiny amin'ny fikarohana nataonao
"mi havas kapdoloron"

Soraty ny fanontanianao na ny aretinao.