Mi Havas KapdoloronТаны хайлтанд үр дүн алга
"mi havas kapdoloron"

Асуултаа эсвэл өвчнөө бүртгүүлээрэй.