Tsy misy valiny amin'ny fikarohana nataonao
""

Soraty ny fanontanianao na ny aretinao.