קיין רעזולטאַטן פֿאַר דיין זוכן
""

פאַרשרייַבן דיין קשיא אָדער קראַנקייט.